sobota, 11 października 2014


Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!

Bracie, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i umieścił go w centrum swojego stworzenia. Byłoby rzeczą naprawdę dziwną, gdyby nigdy nie powiedział mu, czego od niego oczekujesz. O tym zaś, czego od nas oczekuje, mówi w głębi ludzkich dusz, poprzez dążenie ku dobru, które wpisał w nasze serca, kiedy je stwarzał. Mówi o tym również głosem wybranych przez siebie ludzi, głosem dawnych patriarchów i proroków, których świadectwa zachowane są w księgach Starego Przymierza. I wreszcie Bóg, nasz Ojciec, pozwolił nam poznać swój zamysł wobec nas, zamysł przebaczenia i miłości, posyłając nam własnego Syna, swoje Słowo, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jego życie, Jego nauka, cała Boża wiedza, zawarte są w czterech Ewangeliach, a także w dopełniających je pismach Apostołów i uczniów. Owe cztery Ewangelie są dla chrześcijan pierwszą i najważniejszą Regułą życia. Rozważając je i starając się postępować zgodnie z ich nauką, trwamy w komunii życia i myśli z Panem, tak jak doświadczamy komunii w Jego Ciele i Krwi.

o. Roger Nicolas Visseaux

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz