wtorek, 8 grudnia 2015


Maryja do końca oddała siebie Bogu, stała się zupełnie „przeźroczysta” dla Ducha Świętego, gotowa na Jego zamieszkanie, na przebóstwienie w Niej stworzenia. I został wyniesiony ołtarz Słowa Bożego i łono Maryi stało się większe niż niebo. I odszedł od Niej anioł. Świat stał się inny po zwiastowaniu. Ziemia i niebo, to, co Boże, i to, co ludzkie, tak sobie dalekie, jednoczą się, człowiek otrzymał moc stania się bogiem według łaski, gdyż Bóg stał się człowiekiem. Stworzenie świata i człowieka po raz pierwszy w pełni zrealizowało się i dokonało. Duch Boży, unoszący się nad wodami, wstąpił do wnętrza stworzonej istoty, poczęcie Syna Bożego i Syna Człowieczego dokonało się.

o. Sergiusz Bułgakow

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz